Svineproduktion

Vi beskæftiger os med Planteavl og Svineproduktion

Grisene
  • Indkøbt avlsdyr
  • Drægtige søer
  • Diegivende søer
  • Orner
  • Smågrise
  • Slagtesvin

Nogle af de grise der kommer fra smågrise stalden producere vi selv til slagtesvin.  Det vil sige at de bliver flyttet ved 30 kg, hvorefter de i løbet af 3 mdr. vokser til ca. 100 kg og er klar til slagteriet, der i vores tilfælde er Danish Crown.

Største del af vores 30 kg’s grise bliver solgt til danske slagtesvin producenter

Vi har gennem alle år kørt med hjemmeblandet foder, og siden 1978 haft vådfoder. Hjemmetblandet foder betyder at vi alle de komponenter grisene får at spise. Vores hjemmeblandede foder består af:

Hvede

Hovedbestandene af fodret

Byg

Hovedbestandene af fodret

Havre

For at lave lidt struktur i foderet

Soja

Bliver brugt til at hæve protein niveauet i fodret

Raps

Lidt proteiner

Div. vitaminer

Til at fintrimme foderet til den helt rigtige sammensætning

Div. mineraler

Til at fintrimme foderet til den helt rigtige sammensætning

Aminosyre

Til at fintrimme foderet til den helt rigtige sammensætning

Brunshøjgård I/S